Thursday, May 13, 2010

Peringatan : Doa Nabi YusufSabar dan Ikhlas Itulah Islam


“Bacalah serta ikutlah akan apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah Solat. Sesungguhnya Solat itu mencegah daripada perbuatan yang Fahsya’ dan mungkar; dan Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar. Dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan”
[Al-Ankabut 29: 45]


No comments: